Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

Aktualności

   

XXIX Niedziela Zwykła

XXIX Niedziela Zwykła

Ewangelia (Mk 10, 35-45) Przełożeństwo jest służbą Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»...

Spotkanie ewaluacyjne

Spotkanie ewaluacyjne

16.10 w domu Prowincjalnym w Opolu odbyło się spotkanie ewaluacyjne ankiety przeprowadzonej dwa lata temu pośród Sióstr Polskiej Prowincji. Spotkaniu przewodniczył o. Wojciech Żmudziński jezuita, publicysta, autor książek z dziedziny duchowości i edukacji. Socjusz...

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

"Jesteśmy wychowawczyniami we wszystkim, czym jesteśmy i co czynimy; ustawicznie wybieramy ten sposób życia i służby, który umożliwia stały wzrost wewnętrzny. W odpowiedzi na różne potrzeby służymy w wieloraki sposób, zawsze jednak pracujemy nad doskonaleniem...

BÓG

Tęsknota za Bogiem jest ukryta w głębi naszego serca. Nasze zjednoczenie z Bogiem jest źródłem i centrum naszego osobistego, wspólnotowego i apostolskiego życia.

OBECNOŚĆ

Naszym zadaniem jest ukazywanie światu obecności i miłości Boga i pomaganie ludziom, by coraz bardziej się jednoczyli z Bogiem i między sobą.

KONSEKRACJA

Żyjemy ślubami konsekrowanej czystości, ewangelicznego ubóstwa i apostolskiego posłuszeństwa we wspólnocie zakonnej Sióstr Szkolnych de Notre Dame

WYCHOWANIE

Nasze Zgromadzenie zostało założone w Bawarii w 1833 roku, by poprzez chrześcijańskie wychowanie odnowić Kościół i społeczeństwo.

WIZJA

Zgromadzenie założyła bł. Maria Teresa od Jezusa Gerhardinger, kobieta silna wiarą, odpowiadająca na naglące potrzeby czasu, realizująca dalekosiężne zamierzenia wychowawcze

NA ŚWIECIE

Obecnie Siostry Szkolne de Notre Dame modlą się i pracują w 30 krajach świata. Świat symbolizuje okrąg w symbolu Zgromadzenia

Serca nasze składamy w Twoje dłonie, o Najświętsza Matko, i wypraszamy od Ciebie nasze zbawienie i zbawienie wszystkich nam powierzonych. Ufamy mocno, że nas wysłuchasz i z głębokim zawierzeniem modlimy się: „Zdrowaś Maryjo …”

Potrzebujesz modlitwy?

1 + 8 =

Słowa bł. Marii Teresy od Jezusa Gerhardinger

Założycielki Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame

Wczoraj

Dzisiaj

Jutro