Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

90 dni z bł. s. Antoniną Kratochwil

9.07 – 6.10 – od aresztowania do pogrzebu.
Duchowe przygotowanie do 80 rocznicy męczeńskiej śmierci

Dzień 80 – 26.09

Dzień 80 – 26.09

sobota 26 IX 1942 Siostry zostały zwolnione. Oddano im habity (bardzo wymięte).

Po wyjściu z więzienia Siostry spotkały oficera gestapo, który je przesłuchiwał w więzieniu…

Dzień 79 – 25.09

Dzień 79 – 25.09

„Modlę się do Siostry Antoniny, uważam, że jest kandydatką na świętą. Wierzę, że Siostra Antonina
może być wyniesiona na ołtarze.
To była osoba świątobliwa- męczennica.
Ona modli się za nas u Boga”.
(S. Sydonia Walicht, przełożona sióstr służebniczek w Stanisławowie)

Dzień 78 – 24.09

Dzień 78 – 24.09

Siostra Maria Antonina, nie tylko wiernie i konsekwentnie wypełniała duchowy i społeczny testament Założycielki Zgromadzenia, ale wpisała w jego bogate już dzieje, nową, męczeńską kartę
(Irena Hachulska)

Aktualności

s. Antonina zaślubiona na zawsze

s. Antonina zaślubiona na zawsze

W sobotę 23 lipca w naszym Domu Prowincjalnym w Opolu miało miejsce szczególne wydarzenie - śluby wieczyste naszej Siostry Antoniny Skorupy. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Ks. Biskup R. Pierskała. W swojej homilii podkreślił, że powołanie zakonne, aby było...

BÓG

Tęsknota za Bogiem jest ukryta w głębi naszego serca. Nasze zjednoczenie z Bogiem jest źródłem i centrum naszego osobistego, wspólnotowego i apostolskiego życia.

OBECNOŚĆ

Naszym zadaniem jest ukazywanie światu obecności i miłości Boga i pomaganie ludziom, by coraz bardziej się jednoczyli z Bogiem i między sobą.

KONSEKRACJA

Żyjemy ślubami konsekrowanej czystości, ewangelicznego ubóstwa i apostolskiego posłuszeństwa we wspólnocie zakonnej Sióstr Szkolnych de Notre Dame

WYCHOWANIE

Nasze Zgromadzenie zostało założone w Bawarii w 1833 roku, by poprzez chrześcijańskie wychowanie odnowić Kościół i społeczeństwo.

WIZJA

Zgromadzenie założyła bł. Maria Teresa od Jezusa Gerhardinger, kobieta silna wiarą, odpowiadająca na naglące potrzeby czasu, realizująca dalekosiężne zamierzenia wychowawcze

NA ŚWIECIE

Obecnie Siostry Szkolne de Notre Dame modlą się i pracują w 30 krajach świata. Świat symbolizuje okrąg w symbolu Zgromadzenia

Serca nasze składamy w Twoje dłonie, o Najświętsza Matko, i wypraszamy od Ciebie nasze zbawienie i zbawienie wszystkich nam powierzonych. Ufamy mocno, że nas wysłuchasz i z głębokim zawierzeniem modlimy się: „Zdrowaś Maryjo …”

Potrzebujesz modlitwy?

13 + 2 =

Słowa bł. Marii Teresy od Jezusa Gerhardinger

Założycielki Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame

Wczoraj

Dzisiaj

Jutro