Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

„Zabezpieczenie reliktów murów Zamku Piastów Śląskich oraz ich ekspozycja z tarasem widokowym i infrastrukturą” zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu „Infrastruktura kultury”

Aktualności

Embracing unity – spotkanie najmłodszych Sióstr Europy

Embracing unity – spotkanie najmłodszych Sióstr Europy

Embracing unity  W dniach 8-10 sierpnia we Wrocławiu odbyło się spotkanie najmłodszych Sióstr Europy. Uczestniczyły w nim Siostry z Polski, Niemiec, Czech, Węgier i Słowenii. Pierwszy dzień naszego spotkania poświęcony był PRZESZŁOŚCI, na którą chcemy patrzeć z...

WAKACJE CZAS ZACZĄĆ!

WAKACJE CZAS ZACZĄĆ!

Jak co roku dzieci z niecierpliwością oczekiwały miesiąca czerwca czyli końca roku szkolnego. Wśród dziewcząt należących do Dziewczęcej Grupy Maryjnej w parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Nowym Sączu było podobnie, jednak wcześniej oczekiwały na wspólny wyjazd do Warszawy.

Kurs Animatorów Laudato si’.

Kurs Animatorów Laudato si’.

Dnia 17 kwietnia 2023r. otrzymałam od przedstawiciela ŚWIATOWEGO RUCHU KATOLIKÓW NA RZECZ ŚRODOWISKA zaproszenie do udziału w kursie Animatorów Laudato si’.

90 dni z bł. s. Antoniną Kratochwil

9.07 – 6.10 – od aresztowania do pogrzebu.
Duchowe przygotowanie do 80 rocznicy męczeńskiej śmierci

Dzień 90 – 6.10

Dzień 90 – 6.10

W miarę jak nasza zażyłość z Chrystusem stale się pogłębia, wyzwala On nas do nowej i większej miłości. W ten sposób upodabniamy się coraz bardziej do Chrystusa oraz stajemy się znakiem Jego powszechnej miłości dla Kościoła i Jego wyzwalającego przymierza z ludzkością. (JP, K 13)

Dzień 89 – 5.10

Dzień 89 – 5.10

W duchu głęboko przeżywanego ubóstwa stajemy wobec Boga w całkowitym ogołoceniu i z pokorą przyjmujemy swoje człowieczeństwo. Naszym oparciem jest sam Bóg, który obdarza nas pokojem i radością, uzdalnia do wdzięczności za otrzymane dary i uwalnia nas od egoistycznej żądzy posiadania. (JP, K 16)

Dzień 88 – 4.10

Dzień 88 – 4.10

Podobnie jak Chrystus, który został posłany, aby objawić światu miłość Ojca, tak i my jesteśmy posłane, aby przez nasze życie, przez dzielenie się darem miłości, wiary i nadziei, ukazywać światu Chrystusa. (JP, K 4)

BÓG

Tęsknota za Bogiem jest ukryta w głębi naszego serca. Nasze zjednoczenie z Bogiem jest źródłem i centrum naszego osobistego, wspólnotowego i apostolskiego życia.

OBECNOŚĆ

Naszym zadaniem jest ukazywanie światu obecności i miłości Boga i pomaganie ludziom, by coraz bardziej się jednoczyli z Bogiem i między sobą.

KONSEKRACJA

Żyjemy ślubami konsekrowanej czystości, ewangelicznego ubóstwa i apostolskiego posłuszeństwa we wspólnocie zakonnej Sióstr Szkolnych de Notre Dame

WYCHOWANIE

Nasze Zgromadzenie zostało założone w Bawarii w 1833 roku, by poprzez chrześcijańskie wychowanie odnowić Kościół i społeczeństwo.

WIZJA

Zgromadzenie założyła bł. Maria Teresa od Jezusa Gerhardinger, kobieta silna wiarą, odpowiadająca na naglące potrzeby czasu, realizująca dalekosiężne zamierzenia wychowawcze

NA ŚWIECIE

Obecnie Siostry Szkolne de Notre Dame modlą się i pracują w 30 krajach świata. Świat symbolizuje okrąg w symbolu Zgromadzenia

Serca nasze składamy w Twoje dłonie, o Najświętsza Matko, i wypraszamy od Ciebie nasze zbawienie i zbawienie wszystkich nam powierzonych. Ufamy mocno, że nas wysłuchasz i z głębokim zawierzeniem modlimy się: „Zdrowaś Maryjo …”

Potrzebujesz modlitwy?

6 + 6 =

Słowa bł. Marii Teresy od Jezusa Gerhardinger

Założycielki Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame

Wczoraj

Dzisiaj

Jutro