Trzydzieści siedem Sióstr Szkolnych de Notre Dame (SSND) zebrało się w swoim
Generalacie (międzynarodowej siedzibie) w Rzymie we Włoszech na 25. Kapitule 
Generalnej, która odbywa się w dniach 24 października – 17 listopada 2023 roku.
Kapituła Generalna odbywa się raz na sześć lat z udziałem przedstawicielek z urzędu z każdej
prowincji (jednostki administracyjnej) oraz wybranych delegatek. Wspólnie, w modlitwie
i dialogu zastanawiają się i rozeznają, aby wyznaczyć przyszły kierunek Zgromadzenia.
Wybierają również Radę Generalną, która poprowadzi Zgromadzenie w czasie wdrażania
inspirowanego Duchem kierunku wyznaczonego przez członkinie Kapituły Generalnej. Temat
Kapituły Generalnej brzmi: „Żyć proroczym świadectwem powszechnej komunii”.
„Kapituła Generalna, zasadniczo wydarzenie paschalne (w życiu i historii zgromadzenia,
kościoła i świata) staje się znaczącym momentem komunii i otwartości na przemianę” –
powiedziała siostra Roxanne Schares, SSND, przełożona generalna.
Siostry proszą wszystkie swoje członkinie, współpracowników, partnerów w misji, rodziny
i przyjaciół o modlitwę za nie w tym świętym czasie wyznaczania kierunku i podejmowania
decyzji.
Błogosławiona Matka Teresa od Jezusa Gerhardinger założyła Zgromadzenie Sióstr
Szkolnych de Notre Dame w 1833 r. w Bawarii, w Niemczech. 24 października, w dniu
rozpoczęcia Kapituły Generalnej, przypada 190. rocznica założenia Zgromadzenia. Siostry są
wdzięczne za tak wiele lat wypełnionych łaską i za 20.002 zmarłe siostry, które służyły
naszemu Kościołowi i światu od 1833 roku.
Dziś to międzynarodowe zgromadzenie sióstr zakonnych oddanych służbie apostolskiej
stanowi wspólnotę składającą się z ponad 1800 sióstr posługujących w 27 krajach na pięciu
kontynentach. Ich misja, polegająca na pogłębianiu komunii z Bogiem i między wszystkimi
ludźmi, jest realizowana w posługach skoncentrowanych na edukacji. Kształcą z globalną
wizją, wierząc, że świat można zmienić poprzez przemianę osób.

###

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź międzynarodową stronę internetową
www.gerhardinger.org lub skontaktuj się z Siostrą Marią Iannuccillo, SSND, koordynatorką
ds. komunikacji w Zgromadzeniu,

Skip to content