Budujemy wspólnotę

Nasze z wiary płynące życie wspólne jest znakiem profetycznym Kościoła i jako takie jest służbą Ludowi Bożemu. Jest darem i zadaniem jednocześnie.

Chrystus jest centrum naszej wspólnoty
i źródłem naszej jedności.
Duch Święty jest więzią łączącą nas między sobą. Chrystus odnawia i podtrzymuje nas Swą obecnością, która znajduje swój najgłębszy wyraz w Eucharystii. Jego całkowity dar z Siebie ożywia i nasze oddanie się w życiu wspólnym.

Celem naszym jest Bóg, bo tylko On jest racją naszego istnienia.

Skip to content