Embracing unity – spotkanie najmłodszych Sióstr Europy

Embracing unity – spotkanie najmłodszych Sióstr Europy

Embracing unity 

W dniach 8-10 sierpnia we Wrocławiu odbyło się spotkanie najmłodszych Sióstr Europy. Uczestniczyły w nim Siostry z Polski, Niemiec, Czech, Węgier i Słowenii.

Pierwszy dzień naszego spotkania poświęcony był PRZESZŁOŚCI, na którą chcemy patrzeć z wdzięcznością i z jej bogactwa czerpać inspiracje dla naszego dziś i jutra. Mogłyśmy zobaczyć krótkie prezentacje o historii naszych europejskich prowincji oraz zatrzymać się dłużej nad historią wrocławskiego domu by uwielbiać Boga za tak wiele dobra, które uczynił w świecie przez owocną służbę tak wielu naszych sióstr. 

Drugi dzień spotkania – nasz DZIŚ! Jak głosić Ewangelię tu i teraz jako SSND?  Konferencja ks. Przemysława Sawy ze Szkoły Nowej Ewangelizacji zachęcała nas do tego by dawać świadectwo spotkania z żywym Bogiem i uczenia się duchowości serca.

Trzeci dzień było spojrzeniem w przyszłość. Refleksja s. Augustyny uświadomiła nam na nowo, że przyszłość leży w Bożych rękach a naszym zadaniem jest umiejętność przekraczania naszych utartych schematów i przywiązań. Nasza siła nie tkwi w ilości sióstr czy prowadzonych przez nas dziełach, ale w naszej osobistej więzi z Jezusem.

Podczas tych trzech dni nie tylko słuchałyśmy wykładów ale na wiele różnych sposobów budowałyśmy relacje między sobą. Wspólne zwiedzanie Wrocławia, poszukiwanie krasnali i rejs statkiem to tylko niektóre atrakcje. 

Ufamy że to spotkanie to początek budowania między nami wspólnoty jednego serca i jednego ducha.

 

WAKACJE CZAS ZACZĄĆ!

WAKACJE CZAS ZACZĄĆ!

WAKACJE CZAS ZACZĄĆ!

 

Jak co roku dzieci z niecierpliwością oczekiwały miesiąca czerwca czyli końca roku szkolnego. Wśród dziewcząt należących do Dziewczęcej Grupy Maryjnej w parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Nowym Sączu było podobnie, jednak wcześniej oczekiwały na wspólny wyjazd do Warszawy. Rok szkolny zakończyły uczestnictwem we Mszy św. Ostatni raz przed wakacjami dziewczęta swą modlitwą i śpiewem chwaliły miłość Bożą i dziękowały Matce Bożej za opiekę nad światem.

                                                                                                              Przygotowała M Hiacynta Biłas

Kurs Animatorów Laudato si’.

Kurs Animatorów Laudato si’.

 

Dnia 17 kwietnia 2023r. otrzymałam od przedstawiciela ŚWIATOWEGO RUCHU KATOLIKÓW NA RZECZ ŚRODOWISKA  zaproszenie do udziału w kursie Animatorów Laudato si’.

Gdy wczytałam się w założenia tej propozycji od razu zrozumiałam, że to coś dla mnie i moich uczniów. Projekt ekologiczny, który zrealizowałam w Szkole Podstawowej Nr2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu umożliwił nam:

  1. Przyjrzeć się obecnemu kryzysowi ekologiczno-społecznemu oczami wiary;
  2. Dowiedzieć się więcej o podejściu Kościoła do ekologii i ochrony środowiska;                                   
  3. Dołączyć do wielkiej rodziny Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska; 
  4. Posłuchać historii zaangażowanych katolików, którzy swoją wiarę przekuli na konkretne działania; 
  5. Wspólnie się pomodlić, wzajemnie poznać i nabrać nowej motywacji do życia w duchu encykliki papieskiej.
  6. Zapoznać społeczność szkolną z treścią encykliki Laudato si’ i zaprosić do twórczej pracy.                           

Z przyjemnością muszę przyznać, że zaprezentowana treść wystawy na którą złożyły się prace uczniów umieszczona w głównym holu budynku szklonym, stała się powodem wielu rozmów i ciekawych pytań. Nie tylko zainteresowała ona społeczność uczniowską, ale także  nauczycieli oraz rodziców dzieci. Myślę, że czas pracy spędzony z uczniami przyniósł dobre owocne ewangelizacyjne.

 

Zachęcam wszystkich do udziału w KURSIE.       WARTO!!!!!!

                                                           Pozdrawiam M. Hiacynta Biłas ssnd

Wybory Rady Prowincjalnej

Wybory Rady Prowincjalnej

Od czwartku 26.01 trwały we Wrocławiu wybory Radnej Prowincjalnej. Z wielką radością informujemy, że nową radną prowincjalna została s. Augustyna Binda. Dziękujemy Przełożonej Generalnej s. Roxanne Schares oraz s. Martinie Radež za prowadzenie procesu wyborczego. Całej Radzie Prowincjalnej życzymy światła Ducha Świętego w przewodzeniu naszej Prowincji.

„Powstań i świeć”

„Powstań i świeć”

W dniach 6-8 stycznia 2023 odbyło się we Wrocławiu spotkanie Rady Prowincjalnej z przełożonymi wspólnot i dyrektorkami instytucji Zgromadzenia. Celem spotkania było ustalenie celu Prowincji Polskiej na najbliższe lata oraz dyskusja nad przyszłością Prowincji w kontekście obecnej rzeczywistości.

Skip to content