Relacja z Bogiem

Za czym tęsknisz?

Kogo szukasz?

 

Tęsknota za Bogiem jest ukryta w głębi naszego serca. Nasze zjednoczenie z Bogiem jest źródłem i centrum naszego osobistego, wspólnotowego i apostolskiego życia. Przychodzimy do Ojca przez Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego. Od Jezusa uczymy się, co znaczy być zjednoczonym z Ojcem i posłanym przez Niego.
Codziennie stajemy przed Bogiem w gotowości, by przyjąć Jego bezgraniczną miłość i być przez Niego przemienionymi.

 

Modlitwa nadaje naszemu życiu zakonnemu kierunek i wyrazistość; podtrzymuje również harmonię naszego życia, w którym, zależnie od potrzeby, podkreślamy raz osobę, kiedy indziej wspólnotę, kiedy indziej znów świat, któremu służymy.

Modlitwa otwiera nas na głębsze odniesienie do Boga, do siebie wzajemnie i do wszystkich ludzi. Jako wspólnota modlimy się z całym Kościołem, oddajemy Bogu uwielbienie, chwałę i dziękczynienie i z głębokim zaufaniem polecamy Mu potrzeby całej ludzkości.

por. Kontytucja Jesteście posłane

Skip to content