Oddała życie z miłości

bł. s. M. Antonina Kratochwil

Maria Anna Kratochwil

Maria Anna Kratochwil przyszła na świat w Witkowicach na Morawach dnia 21 sierpnia 1881 roku. W wieku szkolnym została oddana pod opiekę Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Bielsku-Białej. Maturę otrzymała w 1906 roku i jako młoda nauczycielka rozpoczęła pracę w Karwinie k/ Cieszyna. Mając 19 lat zgłosiła się do Zgromadzenia. Po uzyskaniu kwalifikacji nauczycielskich i trzyletnim stażu nauczycielskim rozpoczęła nowicjat. 

Klasztor Sióstr Szkolnych de Notre Dame we Wrocławiu. 

Życie zakonne

Śluby zakonne złożyła 27 września 1910 roku. Otrzymała imię Maria Antonina. W roku 1917 rozpoczęła pracę szkolną we Lwowie, a w 1925 została mianowana przełożoną oraz kierowniczką internatu i szkoły podstawowej w Tłumaczu. W 1932 wróciła do Lwowa, by oprócz nauczania zająć się także formacją kandydatek Zgromadzenia.

II Wojna Światowa

II wojna światowa zastała S. Antoninę w Mikuliczynie nad Prutem. Na wiosnę 1940 roku wypędzono Siostry z klasztoru, a niedługo potem zaaresztowano i przewieziono do więzienia śledczo-politycznego w Stanisławowie. Siostra Antonina czyniła wszystko, by chronić wspólnotę przed obezwładniającą beznadziejnością. Trudności i przykrości potrafiła znosić spokojnie. Umiała przebaczać z głęboką wiarą, że nic nie dzieje się bez woli Bożej. Swym optymizmem i wiarą starała się wytwarzać ludzką atmosferę w tych nieludzkich warunkach. Podczas pobytu w więzieniu siostra Antonina inicjowała modlitwę za prześladowców.  Była prawdziwym aniołem pocieszycielem dla współwięźniarek. Krzepiła je dobrym słowem i podnosiła na duchu. Była aż kilkanaście razy poddawana przesłuchaniom. Wychodziła z nich nieludzko zmaltretowana, sponiewierana i pobita. A przecież nie skarżyła się. W swym cierpieniu widziała łaskę upodobnienia się do Jezusa. Zawsze wyciszona, delikatna i spokojna. Patrząc na nią współsiostry karmiły swe dusze jej miłością, wiarą i heroizmem. Po krwawym pobiciu przez strażnika więziennego, ciężko pobite ciało siostry Antoniny było jedną wielką raną. Lekarz stwierdził z przekonaniem po skończonej obdukcji: ” To jest męczennica”.

Na skutek ciężkich warunków więziennych, bolesnych przeżyć, krwawych ran i choroby tyfusu S. Antonina zmarła kilka dni po zwolnieniu z więzienia, 2 października 1942 roku.

Wychowawczyni

Była wspaniałą nauczycielką: kompetentną i mądrą, pogodnego i pobożnego ducha. Kochały ją dzieci, cenili nauczyciele, chwalili rodzice. Młode dziewczęta dostrzegały w niej klarowny obraz i wzór autentycznego świadka wiary. Zawsze zabiegała o dojrzewanie do prawdziwego człowieczeństwa. Potrafiła pracować bezkonfliktowo z ludźmi różnych orientacji światopoglądowych. W sytuacjach trudnych była rzeczniczką cierpliwego dialogu i kompromisu dla dobra wspólnego. Wychowywała nade wszystko własną postawą i przykładem autentycznej modlitwy i ofiarnej służby innym. 

Proces beatyfikacyjny

Siostra Maria Antonina Kratochwil została beatyfikowana w grupie 108 Męczenników za wiarę (biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich) okresu II wojny światowej, w dniu 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez Ojca świętego Jana Pawła II. Święto 108 Męczenników, wśród których jest Bł. S. Antonina jest obchodzone co roku 12 czerwca. Wspominamy również Bł. S. Antoninę w rocznicę jej śmierci 2 października.