Słowo Boże

Słowo które Ma Moc

Pismo święte, żywe Słowo Boga, jest niezbęd­ne dla naszego życia i modlitwy. W Piśmie świętym Bóg objawia nam Siebie; z Pisma świętego uczymy się odczytywać Jego działa­ nie w naszym życiu. Jesteśmy czujne na Jego Słowo i działanie, otwarte wobec każdej drogi, na którą wzywa nas Jego Duch. W ten sposób powoli ale konsekwentnie pociąga nas Bóg ku Sobie i upodabnia do Siebie.

Słowo na Niedzielę

XXIX Niedziela Zwykła

Ewangelia (Mk 10, 35-45) Przełożeństwo jest służbą Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»...