Słowo Boże

Słowo które Ma Moc

Pismo święte, żywe Słowo Boga, jest niezbęd­ne dla naszego życia i modlitwy. W Piśmie świętym Bóg objawia nam Siebie; z Pisma świętego uczymy się odczytywać Jego działa­ nie w naszym życiu. Jesteśmy czujne na Jego Słowo i działanie, otwarte wobec każdej drogi, na którą wzywa nas Jego Duch. W ten sposób powoli ale konsekwentnie pociąga nas Bóg ku Sobie i upodabnia do Siebie.

V Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia (J 8, 1-11) Od tej chwili już nie grzesz Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze...
Skip to content