Powołanie

Czym jest powołanie?

Powołanie to zaproszenie Boga, to Jego propozycja, projekt, by uczynić nas szczęśliwymi poprzez bycie darem dla Niego i dla drugiego człowieka. Jego wołanie odkrywała każda z nas w pytaniach o to, jak najlepiej przeżyć własne życie. 

Małżeństwo

„Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy” (KKK, nr 1603).  Człowiek jest przez Boga uzdolniony do miłości, do obdarowywania sobą innych. Ten bezinteresowny dar z siebie realizuje się w szczególny sposób w małżeństwie i w rodzinie.

Kapłaństwo

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej (KKK 1536)

Życie zakonne

Życie konsekrowane jest uznaną przez Kościół trwałą formą życia, opartą na profesji rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Powołani przez Boga wierni, pod działaniem Ducha Świętego, oddają się całkowicie umiłowanemu nade wszystko Bogu, aby lepiej naśladować Chrystusa, szerzyć Królestwo Boże
(por. KPK, kan. 573)

Powołanie do życia w samotności

Powołanie do życia w samotności jest powołaniem do miłości realizowanej w samotności. Jako bardziej pierwotne pozostaje nadal aktualne i zobowiązuje do miłości Boga i miłości bliźniego. 

Rozwój każdego powołania to proces, który trwa całe życie. Jesteśmy, a zarazem wciąż się stajemy. Poddajemy się działaniu łaski, aby Bóg sam upodabniał nas do Siebie. A im bardziej upodobniamy się do Chrystusa, tym bardziej czynimy Go obecnym i działającym w świecie dla zbawienia ludzi.

POMYŚL… 

MOŻE BÓG POTRZEBUJE CIEBIE…

i pragnie byś była Mu coraz bliższa…
i pomagała innym, by doświadczali Boga…
abyś szła tam, gdzie Jego obecność nie jest jeszcze odkryta…
abyś z miłością pochylała się nad ubogimi…
abyś niosła Jego Słowa…
abyś niosła radość tam, gdzie jej brak…
abyś pomagała innym wzrastać, stawać się lepszymi.

Odpowiedz Bogu, jeśli Cię zaprasza.
Zacznij Go słuchać.
Zacznij z Nim rozmawiać…

Panie, co chcesz, bym czyniła?
Gdzie jestem Ci najbardziej potrzebna?
Ty wiesz, że Cię kocham i pragnę czynić to, co Ty chcesz.
Ukaż mi Twą wolę.

Jeżeli w Twoim sercu zrodziło się więcej pytań i szukasz na nie odpowiedzi, to napisz:

powolania@ssnd.pl

Znajdziesz nas również:

MODLITWY O ROZEZNANIE SWOJEGO POWOŁANIA

Boże, stworzyłeś mnie do szczęścia.
Pomóż mi je odnaleźć
i wybrać to, co Ty dla mnie przygotowałeś.
Wskaż mi drogę, którą mam kroczyć.
Chcę pójść za Twoim głosem,
bo wiem, że mnie kochasz
i pragniesz Mojego szczęścia.

Panie, przede mną życie,
Pozwól mi je oddać dobrej sprawie.
Przede mną droga,
Pomóż mi odnaleźć tę właściwą.
Przede mną wybór,
Daj mi odwagę i zaufanie Tobie. Amen.

Skip to content