Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych są pomocą w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu, do czego je wykorzystujemy oraz jak je zabezpieczamy, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi informacjami.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych jest Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame Prowincja Polska z siedzibą pod adresem ul. Mały Rynek 5 45-020 Opole.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z usług strony www.ssnd.pl. Są to przede wszystkim: imię, intencja, które wpisujesz do formularza „Prośba o modlitwę”, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszej stronie w tzw. plikach cookies.

Jaki jest cel przetwarzania i czas przechowywania danych?
Celem zbierania Twoich danych jest konieczność podtrzymania korespondencji, a czas ich przechowywania wynosi 5 lat.

Jakie są Twoje prawa w związku z danymi osobowymi?
Posiadasz prawo zażądania dostępu do danych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadasz także uprawnienie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody udzielonej na przetwarzanie danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z Administratorem.

O czym zapewnia Administrator?

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są one udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim. Zbierane dane są przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.

W celu zabezpieczenia Twoich danych przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione i ochrony przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem wszystkie zbierane dane są chronione z użyciem racjonalnych środków technicznych, organizacyjnych oraz środków bezpieczeństwa.

Skip to content