W okresie sierpień-grudzień 2023 roku Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame przeprowadziło modernizację budynku Bursy Szkolnej w Bielsku-Białej, przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa. W ramach prac przygotowano nowe pomieszczenia dla bursantek, zmodernizowano węzły sanitarne oraz wykonano nowe pomieszczenia wspólne (salę TV, pracownię plastyczną). Przeprowadzono także
modernizację auli oraz renowację zewnętrznej fasady budynku przy współpracy Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków-Delegatura w Bielsku-Białej.

Skip to content