Jedność

Zostałyśmy wezwane i jesteśmy posłane, by wszędzie – w każdym miejscu, w każdym czasie, w każdej sytuacji – pogłębiać jedność ludzi z Bogiem i pomiędzy sobą. 

Wartości, postawy i cnoty, które umacniają jedność w naszej wspólnocie wiary Sióstr Szkolnych de Notre Dame, są także pomocą w naszych wysiłkach podejmowanych dla umacniania jedności wśród ludzi.

W miarę jak pragnienie Jezusa, by wszyscy stanowili jedno, stawać się będzie coraz bardziej także naszym pragnieniem, nasze dążenia do jedności obejmą wszystkich ludzi i całe stworzenie.

Posłannictwo

{

Nasze posłannictwo – głoszenie Radosnej Nowiny — wypełniamy jako Siostry Szkolne de Notre Dame; całe nasze życie oddajemy służbie tej jedności, dla której Chrystus przyszedł na ziemię. Podobnie jak Chrystus, który został posłany, aby objawić światu miłość Ojca, tak i my jesteśmy posłane, aby przez nasze życie, przez dzielenie się darem miłości, wiary i nadziei, ukazywać światu Chrystusa.

- Jesteście Posłane

Skip to content