Pod hasłem: „Umiłowane Córki Króla!” w naszym domu w Opolu odbyło się weekendowe spotkanie dla dzieci. Uczestniczyły w nim 24 dziewczynki należące do wspólnot dzieci Maryi. W tej drodze poznawania Chrystusa Króla towarzyszył uczestniczkom ks. Paweł Leżuch – wikariusz parafii Matki Bożej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu. Rozważając różne wydarzenia z życia Jezusa, dziewczynki odkrywały jaki jest Jezus i czym odznacza się Jego Królowanie, tak różne od królowania ziemskich przywódców. Córki Króla mają rozwijać w sobie królewską godność stając się podobne do Chrystusa, który jest posłuszny, łagodny, miłosierny, wrażliwy. Stawanie się takimi jest zadaniem całego naszego życia. Prawdziwa księżniczka oprócz pięknego serca chce również być piękna na zewnątrz dlatego nie mogło zabraknąć tego dnia tworzenia swoich własnych koron w których dziewczynki zaprezentowały się na wieczornym balu. Weekendowe spotkanie zakończyła Eucharystia w samą Uroczystość Chrystusa Króla. Piękny czas, za który dziękujemy Bogu!

Skip to content