Pogrzebem zajęła się S. Sydonia Walicht.   Uczestniczyła w nim Matka Jarosława, S. Reginalda, S. Ludmiła oraz kilka sióstr z Tłumacza

Pogrzeb poprowadził Ojciec Jezuita. S. Antonina została pochowana w grobowcu Sióstr Służebniczek.

Później grób ten został całkowicie zniszczony, wobec czego Jej szczątki nigdy nie zostały odnalezione.

Skip to content