Oddała ducha w ręce Ojca

Zadziwia zbieżność zdarzeń jej życia: czwartkowe uwięzienie sióstr… Godzina Święta prowadzona przez Siostrę Antoninę zaraz po przybyciu do więzienia… duchowa łączność sióstr z Jezusem z Ogrodu Oliwnego… wszystkie ich cierpienia więzienne… zwłaszcza cierpienia Siostry Antoniny… postawa przebaczenia… i jej śmierć w piątek… jej oddanie siebie w Ręce Ojca… (Refleksje Sióstr)

Skip to content