„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?
utrapienie, ucisk czy prześladowanie głód czy nagość
niebezpieczeństwo czy miecz?
We wszystkich tych okolicznościach odnosimy wspaniałe zwycięstwo
dzięki Temu, który nas umiłował”. (Rz 8,35.37)

Siostra Antonina wiele razy była wywoływana na przesłuchanie. Nigdy ani jednym słowem nie zdradziła o okrutnym obchodzeniu się z Nią. Czułam, że cierpi dla dla wielkiej intencji. Nie wyczuwałam w niej żalu… Dopiero jej śmierć zdemaskowała okrucieństwo Gestapo.

Skip to content