Odnowienia ślubów czasowych w więzieniu

Wielkim przeżyciem w czasie trzymiesięcznego pobytu w więzieniu był akt odnowienia ślubów czasowych przez dwie siostry. Siostrze Bernadecie i Siostrze Lidii upływał termin ślubów czasowych. Młode siostry, siedząc na podłodze celi więziennej, na ręce Siostry Przełożonej M. Antoniny, odnowiły swoje śluby zakonne.

Skip to content