OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELKI 

– w modelu Siostry Szkolnej, nakreślonym przez Założycielkę – stanowiła najistotniejszy  czynnik wychowawczy.

Ponieważ zaś takie zupełne oddanie się wymaga co dzień  wielkich ofiar ze siebie, więc ono jest najlepszą szkołą uświęcenia siebie…

(Reguła, cz. II, rozdz. 6, p. 125)

Skip to content