Związek między jej pozytywnymi cechami, a jej relacją do Boga.
Żyjąca z nią na co dzień, młoda wówczas s. Janina stwierdza:
„W jej głębokim optymizmie życiowym wyrażały się przede wszystkim wiara, nadzieja i zaufanie do Boga”.

Można było dostrzec, że już od najmłodszych lat Pan Bóg  zasiał w jej sercu wielkie dary jak: ofiarność, otwartość, gotowość do usłużności, pragnienie dobra, posłuszeństwo, radość oraz zmysł piękna, harmonii i porządku. Przy współpracy z Duchem Świętym dary te będą obficie owocowały i uwidaczniały się w późniejszym jej życiu.

Skip to content