Od początku dostrzeżono Jej wielkie umiejętności pedagogiczne. 

Już jako kandydatka przez trzy lata uczyła w polskiej szkole prowadzonej przez Zgromadzenie w Karwinie na Zaolziu, w klasie liczącej 114 uczennic.

Zaolzie – część Śląska Cieszyńskiego za rzeką Olzą. Od czasów Piastowskich, gdy ziemie te należały do Państwa Polskiego, jej mieszkańcy odznaczali się głębokim patriotyzmem i przywiązaniem do języka i tradycji polskiej. Na przełomie XIX i XX wieku obszar zamieszkiwany był głównie przez Polaków. Odkryty w połowie XVIII wieku węgiel kamienny spowodował wzrost uprzemysłowienia i zaludnienia tego regionu. 

Skip to content