W 1906 r. w Cieszynie z wyróżnieniem składa egzamin dojrzałości, uzyskując także dyplom nauczycielski.

W ten sposób uzyskała pełne kwalifikacje i prawo do nauczania w szkołach podstawowych z językiem wykładowym polskim i niemieckim. Znajomość tych języków ułatwiała jej pracę realizowaną w szkolnictwie na Śląsku Cieszyńskim i w Galicji.

 

Skip to content