21 maja 1901 r. Maria wstępuje do Zgromadzenia SSND we Wrocławiu.

Przez 4 lata uczy się w Seminarium Nauczycielskim w Białej Wodzie, gdzie w 1906 r. z wyróżnieniem zdaje egzamin dojrzałości i uzyskuje dyplom nauczycielski.

  • Dla chrześcijańskiego wychowania dziewcząt… 

  Do Wrocławia SSND sprowadził Kard. Melchior von Diepenbrock w 1851 r. Pragnął on podnieść poziom wychowania chrześcijańskiego dziewcząt. 

  • Dynamiczny rozwój 

  Liczne zgłoszenia kandydatek spowodowały, że już w 1855 r. powstał tu nowicjat, a w 1856 r. Wrocław został domem prowincjalnym liczącym w 1871 r. 28 filii, m.in. w Kłodzku (1855), Opolu (1857), Koźlu (1859), Legnicy (1860), Strzegomiu (1860), Bystrzycy (1863), Bytomiu (1865), Głubczycach (1867). 

  • Polskie dziewczęta

  Dzięki temu, że do Zgromadzenia wstępowały kandydatki narodowości polskiej, nastąpił dalszy dynamiczny rozwój Zgromadzenia także na Śląsku Austriackim: Bielsko (1859), Javornik (1859), Strumień (1876) i Karwina na Zaolziu (1894) oraz w Galicji Wschodniej: Lwów (1904).

Skip to content