Jedna z Sióstr tak wspomina pierwszą noc w więzieniu:

„Ponieważ był to czwartek…

więc w łączności z Panem Jezusem w ciemnicy 

odprawiłyśmy wspólnie 

– z wielkim przeżyciem – 

Godzinę Świętą

Siostra Przełożona Antonina mówiła do nas: 

«Siostry, nie wiemy, co nas czeka…, 

ale przyjmijmy to jako Wolę Bożą dla nas». 

 

To była naprawdę 

Święta Godzina”.

M. Lidia Szotkowska, SSND

W nocy S. Antonina została zabrana na przesłuchanie w komendzie Gestapo w Tatarowie.

Skip to content