18 czerwca wraz z parafią św. Kazimierza nasza grupa skupiona wokół Spotkań o Sztuce Niegrzesznego Kochania udała się do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny do Zabawy na comiesięczną Drogę Krzyżową śladami męczeństwa oraz na Eucharystię i modlitwę uwielbienia. Chcieliśmy w ten sposób uczcić 35 rocznicę beatyfikacji Patronki naszych spotkań oraz podziękować za kolejny – drugi już rok – naszej formacji i służby w tym dziele. Nasza pielgrzymka odbyła się pobłogosławionym w Zabawie Ewangelibusem, który jest przeznaczony do działalności ewangelizacyjnej (więcej na www.ewangelibus.pl). Wszystkim pragnącym żyć czystą i piękną miłością, szczególnie kobietom, którym służymy w grupie Pełne Chwały Córki Króla, naszym uczniom kończącym rok szkolny i współpracownikom, w tym Księdzu Łukaszowi wypraszałyśmy potrzebne łaski i charyzmaty Ducha Świętego. S. Adrianna i s. Augustyna