Uroczystą Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy obchody tegorocznego Triduum Paschalnego. Jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy zgromadziliśmy się wokół Chrystusa, który z miłości ku nam wziął chleb i wino i przemienił je w swoje Ciało i Krew. Mimo nocy zdrady i niewierności, mimo bliskiej męki i śmierci krzyżowej Jezus karmi nas pokarmem na życie wieczne… Umywając Apostołom nogi zostawia nam wzór pokory i służby zobowiązując nas do wzajemnej miłości . Uwielbiajmy Jezusa za to, że zechciał dla nas stać się „więźniem Tabernakulum” i trwając na adoracji wynagradzajmy Mu obojętność i zniewagi, jakich doświadcza w tym sakramencie miłości. Uwielbiajmy Go również za kapłanów – szafarzy Bożych tajemnic.

Skip to content