Instalacja Nowej Rady Prowincjalnej

Dziś, podczas uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Ks. Bpa Pawła Stobrawy, sprawowanej w kaplicy Domu Prowincjalnego Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Opolu, nasze Siostry: M. Rut, M. Krystyna i M. Mariola rozpoczęły swoją posługę jako Rada Prowincjalna. A oto Słowo, Które towarzyszyć będą naszym Siostrom  przez najbliższe lata troski o polską prowincję:

Siostra Maria Rut Koprucha – Przełożona Prowincjalna
Słowo Boże: Wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słąbości się doskonali (2 Kor 12,9)
Siostra Maria Krystyna Szewczyk – Radna Prowincjalna i Wikaria
Słowo Boże: Oto Bóg jest moim zbawieniem! Będę miał ufność i nie ulęknę się (Iz 12,2)
Siostra Maria Mariola Wijas – Radna Prowincjalna
Słowo Boże: Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka (J 14,1)

NIECH DUCH ŚWIĘTY BĘDZIE DLA SIÓSTR MOCĄ I NAPEŁNIA SIOSTRY SWOIM ŻYCIEM!

Skip to content