Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie:

Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.

Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

Rozważanie

 

Dziękuję Ci Boże za Twoje Słowo, które mówi mi o Tobie i o mnie i o nas razem. Dziękuję Ci Boże za Twoje Słowo – ogród spotkania z Tobą.

Takie słowa napisałam kiedyś w swoim Piśmie Świętym.

Dziś czytając Słowa Ewangelii, widzę Jezusa pełnego Ducha Miłości. Jego oczy patrzą na mnie z dobrocią i pragnieniem mojego szczęścia. Jezus czyta fragment Pisma Świętego:…. abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi….

Czuję się jedną z tych potrzebujących uwolnienia, przejrzenia, uzdrowienia…. I rośnie we mnie nadzieja i wiara – Jezus mnie uwalnia, Jezus dziś jest tu, by mnie wysłuchać i pomóc. Powierzam Mu moją największą troskę obecnego czasu…. Jezu ufam Tobie…. Ty wszystko możesz…. Ty chcesz… Ty działasz dla naszego dobra już dziś.

Daj mi Swego Ducha bym i ja mogła  dziś kogoś podnieść na duchu, bo chcę być podobna do Ciebie.

s. M. Eliasza

Bursa, Bielsko-Biała

Skip to content