Kolędnicy misyjni

Wierni Kościoła rzymskokatolickiego dnia 6 stycznia obchodzą uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną potocznie świętem Trzech Króli. W Polsce jest to również Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Z tego też względu młodzież z parafii św. Kazimierza oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2w Nowym Sączu okazując wsparcie duchowe i materialne misjonarzom diecezji tarnowskiej
przygotowali oprawę liturgiczną Mszy św. oraz inscenizację misyjną. W tym roku zebrane fundusze pomogą chorym dzieciom z Kazachstanu i Kamerunu.

S Hiacynta Biłas

 

Skip to content