Ewangelia (Łk 2, 16-21)

Nadano Mu imię Jezus

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Rozważanie

Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. 

Dziś, pierwszego dnia Nowego Roku Kościół daje nam Maryję – Bożą Rodzicielkę za przewodniczkę i opiekunkę tego co przed nami. Zadajemy sobie pytanie jaki będzie ten rok, co nas czeka. Wiele pytań. 

Maryja również  miała wiele pytań. Myślała nad tym wszystkim, co się wokół Niej dzieje. Począwszy od zwiastowania słyszymy to powtarzające się zdanie. Rozważa słowa Archanioła Gabriela, potem słyszy pozdrowienie Elżbiety i znów się zatrzymuje, świadectwo pasterzy a potem proroctwo Symeona… Przez całe życie Jezusa, Ona – Jego Matka rozważa w swym sercu Boże plany. Nawet jeżeli nie będzie do końca rozumieć tego wszystkiego… to przyjmuje to z pokorą. 

Maryjo ucz nas każdego dnia Nowego Roku rozważać Boże Słowo i zachowywać je w swoim sercu, by we wszystkich wydarzeniach widzieć Jego miłującą opatrzność. 

 

s. M. Antonina

Katechetka, Opole

Skip to content