Ewangelia (J 1, 1-18)

Słowo stało się ciałem

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce.

Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.

Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Rozważanie

Na początku było Słowo… a Słowo było u Boga…  i Bogiem było Słowo…

Bóg Jest słowem, zamieszkał wśród nas. Właśnie DZIŚ. Słowo stało się prawdziwym człowiekiem,  realnym i konkretnym, który na imię ma Jezus!

W Tym Słowie jest życie. To Słowo daje życie.

Jakie jest moje pragnienie życia i życie Słowem Bożym.

Słowo ma ogromny wpływ na nasze życie.

Słowo łączy tego kto mówi z tym kto tego Słowa słucha tworząc wzajemną relację.

Jakie jest moje słuchanie Słowa Bożego i jaka jest moja relacja  ze Słowem które dziś zamieszkało Wśród nas?

Słowo służy do wzajemnej komunikacji między ludźmi, umożliwia wzajemne poznanie, łączy ludzi, wyraża wzajemne zrozumienie, miłość. Słowo może także służyć do manipulacji i tego co nie buduje.

Jakie słowa ja wypowiadam do moich bliskich? Co im chcę przekazać? I co przekazuję? Czy w moich słowach można usłyszeć choćby echo Słowa, które było na początku, przez które wszystko się stało i które dziś podtrzymuje cały świat i każdego z nas w życiu i w miłości? Słowo które dziś zamieszkało wśród nas.

s. M. Jarosława

Opole

Skip to content