Ewangelia (Łk 1, 39-45)

Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».

Rozważanie

 

Ewangelia przeznaczona na ostatnią niedzielę Adwentu jest bardzo radosna. Maryja udaje się z pospiechem do Elżbiety. To spotkanie przybliża atmosferę świątecznych spotkań, serdecznych rozmów i wzajemnego radowania się przy stole. Może także zapowiada radość ze spotkania w Niebie, z tymi, którzy już tam są. Elżbieta napełniona Duchem Świętym wita Maryję, Jezusa i poniekąd przedstawia Jana. Co za spotkanie! Nie jest to krótkie, tradycyjne powitanie lecz głośny okrzyk. Puenta tej Ewangelii jest w ostatnim zdaniu „Błogosławionaś, która uwierzyła..” Wiara dodaje smaku temu spotkaniu. Wiara w Słowa Boga. Wiara pomaga nam zamilczeć, popatrzeć z miłością, odnaleźć sens. W ostatnią niedzielę Adwentu możemy zrobić podsumowanie adwentowych postanowień.

  • Czy pamiętam moje postanowienie adwentowe?
  • Czy byłam mu wierna?
  • Czy proszę o wiarę?

Panie, oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Amen.

s. M. Daniela

Katechetka, Katowice

Skip to content