Ewangelia (Łk 21, 25-28. 34-36)

Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym

Rozważanie

 

Ostrzeżenie Jezusa

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ostrzega nas byśmy uważali na siebie.
Jest to zaskakujące ostrzeżenie, bo nie ostrzega nas Jezus przed kimś innym, ale mówi uważajcie na siebie.
Czyżbym ja była największym wrogiem samej siebie?
A może?
Bo to przecież ja decyduję co robię. Bo mam wolna wolę.
To ja decyduję czy robię coś dobrego, czy złego.

Żeby ten dzień spotkania z Jezusem nie zaskoczył mnie jak złodziej.

Czy jestem gotowa by stanąć przed Jezusem teraz
TERAZ ?

CZUWAJCIE I MÓDLCIE SIĘ mówi Pan Jezus


Panie Jezu proszę,
dopomóż mi bym była przygotowaną
abym mogła stanąć przed Tobą,
który przychodzisz z MOCĄ i CHWAŁĄ
Amen.

s. M. Krystyna W.

Opole

Skip to content