Ewangelia (J 18, 33b-37)

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?»

Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»

Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?»

Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».

Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»

Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

Rozważanie

 

Uroczystość Chrystusa Króla

Dziś liturgia Kościoła przenosi nas w rzeczywistość Królestwa Jezusa. Tęsknimy za nią, w modlitwie pańskiej wyrażamy takie pragnienie – „przyjdź Królestwo Twoje”. Czytanie z Księgi proroka Daniela i z Apokalipsy przenoszą nas w inny świat, jakby fantastyczny. Jezus w chwale, tryumfuje. Psalmista dopełnia tej wizji: „Kim jest Ten, który panuje? To Pan, który świat utwierdził, nie zachwieje się Jego królestwo”. Brzmi to tryumfalnie. W ewangelii wg św. Jana jesteśmy świadkami dialogu, który ukazuje rozbieżność między państwem a kościołem. Rozmijają się dwie wizje królestwa. Dialog nieporozumienia  odsłania na czym zbudowane jest Królestwo Jezusa – nie na władzy świeckiej lecz na prawdzie, pokorze, służbie. Tymczasem przenosimy się na nasz podół. Dotyka nas ślepota bez kierunku, małe aspiracje, spokojna bylejakość i powtarzamy za Piłatem: „A więc jesteś Królem?” Naprawdę, czyżby?  To dlaczego jesteś bezsilny? A przecież Twoje panowanie jest wieczne. Władza, która myje stopy, rodzi się w śmierdzącym zaułku i daje się opluć. To Królestwo inaczej rozumiane.

W tych dniach Archidiecezja Katowicka przeżywa radość z beatyfikacji młodego kapłana, który na serio przeżywał Królestwo Jezusa. Urodzony w Chorzowie Starym w 1914 roku, po kilku latach seminarium odbytym w Krakowie, wyświęcony 25.061939 roku. Posłany do Rudy Śląskiej. Jako wikary robił to, co do niego należało m.in. działał w konspiracji bo tak rozumiał rozszerzanie Królestwa Jezusa na ziemi. Za tą działalność więziony i przesłuchiwany przez Gestapo a potem osądzony i skazany w 1942 roku na Mikołowskiej, w więzieniu. Jan Macha, 28 lat. Na takich ludziach zbudowane jest Królestwo Jezusa na ziemi: robił swoje, żył z czystym sumieniem, nie dał się złamać, myślał o Niebie.

 

s. M. Daniela

Katechetka, Katowice

Skip to content