Wybory Rady Prowincjalnej

Zakończyło się Zebranie Wyborcze Sióstr Szkolnych de Notre Dame Prowincji Polskiej, które obradowało w Opolu w dniach od 10.11 do 14.11.2021 roku. Był to czas refleksji, modlitwy a także wzajemnego szukania woli Bożej. Siostry Zebrania Wyborczego wybrały nowy zarząd dla Prowincji. I tak na następne cztery lata zostały wybrane Siostry:
M. Rut Koprucha –przełożona prowincjalna
M. Krystyna Szewczyk – radna prowincjalna/wikaria
M. Mariola Wijas – radna prowincjalna
Po zakończeniu obrad Siostra Prowincjalna M.Irenea Książak podziękowała Przełożonej Generalnej S. Roxanne Schares za przewodniczenie Zebraniu Wyborczemu i Siostrze Martinie Radez,  za towarzyszenie Siostrom w tym procesie. Podziękowania złożono też siostrom tłumaczkom : M. Leokadii Adamus i M. Chiarze Burzyńskiej oraz siostrze sekretarce M. Tobiaszy Kuboszek, jak również wszystkim uczestniczkom obrad. 

Skip to content