Ewangelia (Mk 12, 28b-34)

Pierwsze ze wszystkich przykazań

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»

Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».

Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».

Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Rozważanie

 

O co chciałbyś dziś zapytać Jezusa?

W dzisiejszej Ewangelii znajdujemy pytanie uczonego w Piśmie, który chciał się dowiedzieć jakie przykazanie jest najważniejsze. Co jest najważniejsze w życiu? Czym warto się kierować? Jezus odpowiada, że najważniejsze jest słuchanie i miłowanie Boga i bliźniego całym sobą. Wszystko zaczyna się od słuchania… Aby słuchać potrzebna jest nasza otwartość i pewna przestrzeń ciszy w nas. Zatrzymaj się dziś na 10 minut i pozostając w ciszy powiedz Bogu, że chcesz Go słuchać i poproś, aby mówił do Ciebie.

Uważne słuchanie jest też wyrazem naszej miłości wobec drugiego człowieka. Zastanów się dziś przez chwilę: czy interesuje mnie to, co mówią do mnie inni? Czy staram się ich dobrze zrozumieć?
Nie poddawajmy się jeśli widzimy, że wiele nam jeszcze brakuje, aby z miłością słuchać Boga i drugiej osoby. Otuchą jest dla nas fakt, że Bóg z miłości do nas zawsze słucha nas jako pierwszy… „Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości” (Ps 139, 4)

 

s. M. Chiara

Wychowawczyni, Bielsko-Biała

Skip to content