188 LAT

„Ufność naszą pokładamy jedynie w Bogu, Wszechmocnym, Wszechwiedzącym i Miłosiernym, i nie będziemy zawiedzeni. Wtedy z Jego łaską wiernie wytrwamy w Jego służbie i mocno stać będziemy przy Kościele, którego bramy piekielne nie przemogą”. (MT 4405)

Z radością przeżywamy kolejną, czyli 188. rocznicę założenia naszego Zgromadzenia. Wydarzenie to jest okazją do wyrażenia wdzięczności za Boże prowadzenie i Jego łaski, za naszą historię. Czasy, w których Matka Teresa od Jezusa Gerhardinger rozpoczęła to Boże dzieło, nie były łatwe – politycznie, ekonomicznie, religijnie. Pomimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych, młoda Karolina, późnij Matka Teresa,  gorąco pragnęła dzielić się duchową spuścizną, darem, charyzmatem jaki otrzymała od Boga, ponieważ „Miłość daje wszystko”.

Każda z nas, odpowiadając na Boże wezwanie, podjęła decyzję przyłączenia się do tej właśnie rodziny zakonnej, którą zapoczątkowała bł. Matka Teresa. I tak, „złączone wspólnym dziedzictwem, charyzmatem i posłannictwem, my Siostry Szkolne de Notre Dame tworzymy międzynarodową wspólnotę wiary”, (JP, K 91) a naszym życiem piszemy dalszą historię Zgromadzenia, z miłością odpowiadając na Boże plany i z radością służąc wszędzie tam, dokąd On sam nas posyła.

Skip to content