św. Józef Bilczewski

23.10 wspominamy św. Józefa Bilczewskiego biskupa. Życie księdza arcybiskupa w sposób szczególny było związane z Krakowem i Lwowem. Arcybiskup Bilczewski promował zakładanie żeńskich szkół zakonnych. W trosce o katolickie wychowanie dzieci pochodzących z rodzin niemieckich zaprosił w 1904r. do Lwowa siostry szkolne de Notre Dame. Siostry z Prowincji Śląskiej z Wrocławia rozpoczęły działalność pedagogiczno-wychowawczą w mieście, gdzie utworzyły szkołę.  Bardzo szybko powstawały nowe domy: w Galicji, na Śląsku i na Zaolziu. Były to nie tylko przedszkola, szkoły i gimnazja dla dzieci i młodzieży, ale też internaty dla uczennic. Organizowały także kształcenie przeznaczone dla kadry nauczycielskiej i pedagogicznej oraz przygotowywały w wyspecjalizowanych szkołach gospodarczych młodzież pracującą do praktycznego życia.

W ten sposób dzięki zaproszeniu bp. Bilczewskiego Zgromadzenie zaczęło rozwijać się na terenie Polski. W 1934 r. powstała polska prowincja zgromadzenia z domem prowincjalnym we Lwowie.

Skip to content