VIII Niedziela Zwykła

VIII Niedziela Zwykła

Ewangelia (Łk 6, 39-45)

Z obfitości serca mówią usta

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus opowiedział uczniom przypowieść:

«Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?

Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.

Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta».

Rozważanie

 

W dzisiejszej Ewangelii jest wielokrotnie mowa o widzeniu: słyszymy o człowieku niewidomym, dostrzeganiu drzazgi albo belki w czyimś oku, postrzeganiu siebie jako ucznia lub nauczyciela. Temat zdolności widzenia i sposobu patrzenia jest związany z pokorą. Często definiuje się ją jako przyjęcie prawdy o sobie. Człowiek pokorny widzi w swoim życiu dobro i zło, łaski, talenty, słabości i grzechy. Widzi i potrafi właściwie ocenić swoje miejsce w relacjach z ludźmi. Ucząc się pokory zyskujemy coraz większą wolność, którą daje życie w prawdzie. Nie zniechęcajmy się, gdy orientujemy się, że za bardzo wciąż skupiamy się na drzazgach, ale tym bardziej gorąco prośmy Jezusa, aby dał nam łaskę patrzenia na siebie i innych ludzi Jego oczami.

s. M. Chiara

Opole

Módlmy się o pokój

Módlmy się o pokój

Modlitwa o Pokój

W obliczu dramatycznych wydarzeń na Ukrainie, o których słyszymy, pojawia się w nas być może niepokój, lęk i poczucie bezsilności  wobec niesprawiedliwości i nieszczęścia wojny… Jednak nie chcemy, aby to nas paraliżowało. Z ufnością podejmujemy modlitewne wołanie o pokój na świecie i pamiętamy o naszych braciach i siostrach na Ukrainie. Niech światło Chrystusa, Księcia Pokoju, rozprasza mroki wojny i przyniesie pokój…

400 lat od śmierci bł. Alicji le Clerc

400 lat od śmierci bł. Alicji le Clerc

Dziś, 9.01.2022 obchodzimy 4oo rocznicę śmierci bł. Alicji le Clerc.

Urodziła się 2 lutego 1576 r. w Remiremont w Lotaryngii. Od wczesnej młodości, idąc za głosem wezwania Bożego, zakładała przy pomocy św.Piotra Fouriera, Kanonika Regularnego, szkoły dla dziewcząt i zapoczątkowała wiele dzieł apostolskich. Powołała do życia, z pomocą św. Piotra Fouriera – Kongregację Kanoniczek Regularnych św. Augustyna od Matki Bożej.

Bogata w zasługi, zmarła w Panu 9 stycznia 1622 r.

Bł. M. Teresa od Jezusa czerpiąc z duchowego dziedzictwa bł. Alicji i założonej przez nią Kongregacji zbudowała nasze zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

Niech myśli bł. Alicji le Clerc będą dla wszystkich inspiracją w codziennym życiu.

 

 

Wolontariat śladem św. Jadwigi

Wolontariat śladem św. Jadwigi

Śladem Świętej Królowej

Na terenie Szkoły Podstawowej nr2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu działa SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU. Jego celem jest propagowanie wśród uczniów idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym poprzez przeprowadzanie różnych akcji.

Zachęceni postawą Świętej Jadwigi uczniowie kl 7 i kl 8   podjęli całoroczną akcję  pt: ,,Umiem, więc pomagam” polegającej na koleżeńskiej pomocy w nauce  dzieciom przebywającym na świetlicy oraz uczniom z klas 4 –6.

Organizując akcję pt: ,,Podaruj pluszaka dla dzieciaka” wolontariusze zachęcili społeczność szkolną do udzielenia pomocy podopiecznym fundacji ,,Okno nadziei”. Złożony dar serca uszczęśliwił dzieci z hospicjum domowego, które wymagają kompleksowej opieki.

Podejmując  apel papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny, wolontariusze postanowili  zrealizować akcję pt: „Uratuj dziecko w Afryce” Był to konkretny znak mówiący o wspólnotowym wymiarze Kościoła.  Uzyskana kwota została przekazana na rzecz UNICEF Polska.

                   S Hiacynta Biłas- koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu

 

Skip to content