Módlmy się o pokój

Módlmy się o pokój

Modlitwa o Pokój

W obliczu dramatycznych wydarzeń na Ukrainie, o których słyszymy, pojawia się w nas być może niepokój, lęk i poczucie bezsilności  wobec niesprawiedliwości i nieszczęścia wojny… Jednak nie chcemy, aby to nas paraliżowało. Z ufnością podejmujemy modlitewne wołanie o pokój na świecie i pamiętamy o naszych braciach i siostrach na Ukrainie. Niech światło Chrystusa, Księcia Pokoju, rozprasza mroki wojny i przyniesie pokój…

400 lat od śmierci bł. Alicji le Clerc

400 lat od śmierci bł. Alicji le Clerc

Dziś, 9.01.2022 obchodzimy 4oo rocznicę śmierci bł. Alicji le Clerc.

Urodziła się 2 lutego 1576 r. w Remiremont w Lotaryngii. Od wczesnej młodości, idąc za głosem wezwania Bożego, zakładała przy pomocy św.Piotra Fouriera, Kanonika Regularnego, szkoły dla dziewcząt i zapoczątkowała wiele dzieł apostolskich. Powołała do życia, z pomocą św. Piotra Fouriera – Kongregację Kanoniczek Regularnych św. Augustyna od Matki Bożej.

Bogata w zasługi, zmarła w Panu 9 stycznia 1622 r.

Bł. M. Teresa od Jezusa czerpiąc z duchowego dziedzictwa bł. Alicji i założonej przez nią Kongregacji zbudowała nasze zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

Niech myśli bł. Alicji le Clerc będą dla wszystkich inspiracją w codziennym życiu.

 

 

Wolontariat śladem św. Jadwigi

Wolontariat śladem św. Jadwigi

Śladem Świętej Królowej

Na terenie Szkoły Podstawowej nr2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu działa SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU. Jego celem jest propagowanie wśród uczniów idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym poprzez przeprowadzanie różnych akcji.

Zachęceni postawą Świętej Jadwigi uczniowie kl 7 i kl 8   podjęli całoroczną akcję  pt: ,,Umiem, więc pomagam” polegającej na koleżeńskiej pomocy w nauce  dzieciom przebywającym na świetlicy oraz uczniom z klas 4 –6.

Organizując akcję pt: ,,Podaruj pluszaka dla dzieciaka” wolontariusze zachęcili społeczność szkolną do udzielenia pomocy podopiecznym fundacji ,,Okno nadziei”. Złożony dar serca uszczęśliwił dzieci z hospicjum domowego, które wymagają kompleksowej opieki.

Podejmując  apel papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny, wolontariusze postanowili  zrealizować akcję pt: „Uratuj dziecko w Afryce” Był to konkretny znak mówiący o wspólnotowym wymiarze Kościoła.  Uzyskana kwota została przekazana na rzecz UNICEF Polska.

                   S Hiacynta Biłas- koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu