Dzień 90 – 6.10

Dzień 90 – 6.10

W miarę jak nasza zażyłość z Chrystusem stale się pogłębia, wyzwala On nas do nowej i większej miłości. W ten sposób upodabniamy się coraz bardziej do Chrystusa oraz stajemy się znakiem Jego powszechnej miłości dla Kościoła i Jego wyzwalającego przymierza z ludzkością. (JP, K 13)

Panie, Jezu Chryste! Błogosławiona Siostra Maria Antonina, była przekonana, że wytrwała miłość ma moc uzdrawiania. Jednak dzisiaj nadal wrogość i przemoc niszczą rodziny, kultury, społeczeństwa, a świat ciągle pozostaje rozdarty i podzielony przez niesprawiedliwość, konflikty rasowe, etniczne i narodowościowe. Prosimy Cię, udziel nam odwagi, by być świadkami jedności w podzielonym świecie i gdziekolwiek jesteśmy czynić wysiłki ku pojednaniu.

Błogosławiona Siostro Mario Antonino,
prawdziwą miłością zło zwyciężająca,
MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Dzień 89 – 5.10

Dzień 89 – 5.10

W duchu głęboko przeżywanego ubóstwa stajemy wobec Boga w całkowitym ogołoceniu i z pokorą przyjmujemy swoje człowieczeństwo. Naszym oparciem jest sam Bóg, który obdarza nas pokojem i radością, uzdalnia do wdzięczności za otrzymane dary i uwalnia nas od egoistycznej żądzy posiadania. (JP, K 16)

Panie, Jezu Chryste! Błogosławiona Siostra Maria Antonina doświadczyła czym jest głód, a mimo tego dzieliła się z innymi więźniarkami swoją dzienną porcją więziennego chleba. Była szczególnie wrażliwa na potrzeby ubogich dzieci. Udziel nam tej łaski, byśmy rozumiały tych, którzy nas proszą o kawałek chleba. Niech nasze serca będą otwarte na pomoc drugiemu człowiekowi.

Błogosławiona Siostro Mario Antonino,
w duchu i życiu skromna i uboga,
MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Dzień 88 – 4.10

Dzień 88 – 4.10

Podobnie jak Chrystus, który został posłany, aby objawić światu miłość Ojca, tak i my jesteśmy posłane, aby przez nasze życie, przez dzielenie się darem miłości, wiary i nadziei, ukazywać światu Chrystusa. (JP, K 4)

Panie Jezu Chryste! Błogosławiona Siostra Maria Antonina oddała Tobie całe swoje życie i w wierze odnalazła głęboki pokój i nadzieję. W czasach gdy tak wielu ludzi nie potrafi odnaleźć sensu swojego życia, umocnij nasze zawierzenie Tobie, abyśmy przez świadectwo naszego życia, prowadziły ludzi do Ciebie.

Błogosławiona Siostro Mario Antonino,
postawą heroicznej wiary jaśniejąca,
MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Dzień 87 – 3.10

Dzień 87 – 3.10

Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły,

otrzymują skrzydła jak orły. (Iz 40,31)

Panie, Jezu Chryste! W życiu naszej Błogosławionej Siostry Marii Antoniny Ty zajmowałeś pierwsze miejsce. Wzbudź w nas pragnienie słuchania Twojego Słowa i wypełniania go, abyśmy zjednoczone z Tobą, z radością głosiły Ewangelię ludziom, do których nas posyłasz.

Błogosławiona Siostro Mario Antonino,
w codziennej modlitwie Boga szukająca,
MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Dzień 86 – 2.10

Dzień 86 – 2.10

2 października 1942 roku S. Antonina umiera w szpitalu w Stanisławowie.

Panie Jezu Chryste! Błogosławiona Siostra Maria Antonina naśladowała Ciebie w przyjęciu krzyża i oddała swoje życie z miłości. Przez przykład swego życia stawała się światłem i nie pozwoliła sobie, by lęk i zwątpienie przyciemniło Jej miłość do Ciebie. Udziel nam łaski cierpliwości i wytrwałości w przeciwnościach, abyśmy potrafiły nieść nadzieję cierpiącym i ubogim.

Błogosławiona Siostro Mario Antonino,
w przyjmowaniu krzyża niezłomna,
MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Skip to content