25 Kapituła Generalna SSND

25 Kapituła Generalna SSND

Trzydzieści siedem Sióstr Szkolnych de Notre Dame (SSND) zebrało się w swoim
Generalacie (międzynarodowej siedzibie) w Rzymie we Włoszech na 25. Kapitule 
Generalnej, która odbywa się w dniach 24 października – 17 listopada 2023 roku.
Kapituła Generalna odbywa się raz na sześć lat z udziałem przedstawicielek z urzędu z każdej
prowincji (jednostki administracyjnej) oraz wybranych delegatek. Wspólnie, w modlitwie
i dialogu zastanawiają się i rozeznają, aby wyznaczyć przyszły kierunek Zgromadzenia.
Wybierają również Radę Generalną, która poprowadzi Zgromadzenie w czasie wdrażania
inspirowanego Duchem kierunku wyznaczonego przez członkinie Kapituły Generalnej. Temat
Kapituły Generalnej brzmi: „Żyć proroczym świadectwem powszechnej komunii”.
„Kapituła Generalna, zasadniczo wydarzenie paschalne (w życiu i historii zgromadzenia,
kościoła i świata) staje się znaczącym momentem komunii i otwartości na przemianę” –
powiedziała siostra Roxanne Schares, SSND, przełożona generalna.
Siostry proszą wszystkie swoje członkinie, współpracowników, partnerów w misji, rodziny
i przyjaciół o modlitwę za nie w tym świętym czasie wyznaczania kierunku i podejmowania
decyzji.
Błogosławiona Matka Teresa od Jezusa Gerhardinger założyła Zgromadzenie Sióstr
Szkolnych de Notre Dame w 1833 r. w Bawarii, w Niemczech. 24 października, w dniu
rozpoczęcia Kapituły Generalnej, przypada 190. rocznica założenia Zgromadzenia. Siostry są
wdzięczne za tak wiele lat wypełnionych łaską i za 20.002 zmarłe siostry, które służyły
naszemu Kościołowi i światu od 1833 roku.
Dziś to międzynarodowe zgromadzenie sióstr zakonnych oddanych służbie apostolskiej
stanowi wspólnotę składającą się z ponad 1800 sióstr posługujących w 27 krajach na pięciu
kontynentach. Ich misja, polegająca na pogłębianiu komunii z Bogiem i między wszystkimi
ludźmi, jest realizowana w posługach skoncentrowanych na edukacji. Kształcą z globalną
wizją, wierząc, że świat można zmienić poprzez przemianę osób.

###

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź międzynarodową stronę internetową
www.gerhardinger.org lub skontaktuj się z Siostrą Marią Iannuccillo, SSND, koordynatorką
ds. komunikacji w Zgromadzeniu,

Embracing unity – spotkanie najmłodszych Sióstr Europy

Embracing unity – spotkanie najmłodszych Sióstr Europy

Embracing unity 

W dniach 8-10 sierpnia we Wrocławiu odbyło się spotkanie najmłodszych Sióstr Europy. Uczestniczyły w nim Siostry z Polski, Niemiec, Czech, Węgier i Słowenii.

Pierwszy dzień naszego spotkania poświęcony był PRZESZŁOŚCI, na którą chcemy patrzeć z wdzięcznością i z jej bogactwa czerpać inspiracje dla naszego dziś i jutra. Mogłyśmy zobaczyć krótkie prezentacje o historii naszych europejskich prowincji oraz zatrzymać się dłużej nad historią wrocławskiego domu by uwielbiać Boga za tak wiele dobra, które uczynił w świecie przez owocną służbę tak wielu naszych sióstr. 

Drugi dzień spotkania – nasz DZIŚ! Jak głosić Ewangelię tu i teraz jako SSND?  Konferencja ks. Przemysława Sawy ze Szkoły Nowej Ewangelizacji zachęcała nas do tego by dawać świadectwo spotkania z żywym Bogiem i uczenia się duchowości serca.

Trzeci dzień było spojrzeniem w przyszłość. Refleksja s. Augustyny uświadomiła nam na nowo, że przyszłość leży w Bożych rękach a naszym zadaniem jest umiejętność przekraczania naszych utartych schematów i przywiązań. Nasza siła nie tkwi w ilości sióstr czy prowadzonych przez nas dziełach, ale w naszej osobistej więzi z Jezusem.

Podczas tych trzech dni nie tylko słuchałyśmy wykładów ale na wiele różnych sposobów budowałyśmy relacje między sobą. Wspólne zwiedzanie Wrocławia, poszukiwanie krasnali i rejs statkiem to tylko niektóre atrakcje. 

Ufamy że to spotkanie to początek budowania między nami wspólnoty jednego serca i jednego ducha.

 

WAKACJE CZAS ZACZĄĆ!

WAKACJE CZAS ZACZĄĆ!

WAKACJE CZAS ZACZĄĆ!

 

Jak co roku dzieci z niecierpliwością oczekiwały miesiąca czerwca czyli końca roku szkolnego. Wśród dziewcząt należących do Dziewczęcej Grupy Maryjnej w parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Nowym Sączu było podobnie, jednak wcześniej oczekiwały na wspólny wyjazd do Warszawy. Rok szkolny zakończyły uczestnictwem we Mszy św. Ostatni raz przed wakacjami dziewczęta swą modlitwą i śpiewem chwaliły miłość Bożą i dziękowały Matce Bożej za opiekę nad światem.

                                                                                                              Przygotowała M Hiacynta Biłas

Kurs Animatorów Laudato si’.

Kurs Animatorów Laudato si’.

 

Dnia 17 kwietnia 2023r. otrzymałam od przedstawiciela ŚWIATOWEGO RUCHU KATOLIKÓW NA RZECZ ŚRODOWISKA  zaproszenie do udziału w kursie Animatorów Laudato si’.

Gdy wczytałam się w założenia tej propozycji od razu zrozumiałam, że to coś dla mnie i moich uczniów. Projekt ekologiczny, który zrealizowałam w Szkole Podstawowej Nr2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu umożliwił nam:

  1. Przyjrzeć się obecnemu kryzysowi ekologiczno-społecznemu oczami wiary;
  2. Dowiedzieć się więcej o podejściu Kościoła do ekologii i ochrony środowiska;                                   
  3. Dołączyć do wielkiej rodziny Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska; 
  4. Posłuchać historii zaangażowanych katolików, którzy swoją wiarę przekuli na konkretne działania; 
  5. Wspólnie się pomodlić, wzajemnie poznać i nabrać nowej motywacji do życia w duchu encykliki papieskiej.
  6. Zapoznać społeczność szkolną z treścią encykliki Laudato si’ i zaprosić do twórczej pracy.                           

Z przyjemnością muszę przyznać, że zaprezentowana treść wystawy na którą złożyły się prace uczniów umieszczona w głównym holu budynku szklonym, stała się powodem wielu rozmów i ciekawych pytań. Nie tylko zainteresowała ona społeczność uczniowską, ale także  nauczycieli oraz rodziców dzieci. Myślę, że czas pracy spędzony z uczniami przyniósł dobre owocne ewangelizacyjne.

 

Zachęcam wszystkich do udziału w KURSIE.       WARTO!!!!!!

                                                           Pozdrawiam M. Hiacynta Biłas ssnd