Wołają oni do naszych serc:

  • Uwierzcie, że “Bóg jest Miłością!”
  • Uwierzcie na dobre i na złe!
  • Obudźcie w sobie nadzieję!
  • Niech ta nadzieja wyda w was owoc wierności Bogu we wszelkiej próbie!”

z Homilii Jana Pawła II

Błogosławieni męczennicy 

  • są świadectwem zwycięstwa Chrystusa – darem przywracającym nadzieję
  • i dzisiaj odżywa w nas wiara, iż bez względu na okoliczności “we wszystkim możemy odnieść zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował (Rz,8,37).
Skip to content