Sława męczeństwa fama martyrii

Św. Jan Paweł II:

„U kresu drugiego tysiąclecia Kościół znowu stał się Kościołem męczenników.

 (…) Jeśli to możliwe ich świadectwa nie powinny zostać zapomniane w Kościele”.

Tertio Millennio Adveniente, 37

Skip to content