9 lipca 1942 roku cała wspólnota została aresztowana i osadzona w śledczym więzieniu w Stanisławowie

Wskutek złośliwych pomówień Siostry zostały oskarżone o utrzymywanie tajnej organizacji z Węgrami przeciw władzom niemieckim.

Skip to content