s. Antonina pilnie oddawała się nauczaniu i wychowaniu młodzieży

Założycielka jasno określiła cel Zgromadzenia: takie wychowanie dziewcząt, aby one, w założonych przez siebie rodzinach stały się wychowawczyniami nowych, lepszych pokoleń. Wymaga to od sióstr, aby pilnie oddawały się nauczaniu i wychowaniu młodzieży.

Skip to content