Dzięki talentowi organizowania wycieczek Siostra Antonina przybliżała młodzieży interesujące, nawet odległe miejsca Ojczyzny.

Pragnęła, by uczennice poznały kulturę ojczystą oraz umiały dostrzegać bogactwo innych regionów i kultur. 

Urządzała akademie religijne i patriotyczne. Organizowała pielgrzymki, a zimą kuligi.

“Taki sposób wychowywania miał wpływ na kształtowanie naszych młodych charakterów”.

Wycieczki szkolne były też okazją nawiązywania więzi przyjaźni z siostrami innych zgromadzeń zakonnych...

Skip to content