„Siostry Szkolne de Notre Dame były siostrami postępowymi. Uczyły nas dobrych manier, nie były zacofane, ale szły z postępem czasu zgodnym z etyką katolicką” (Relacja Wandy Woźniak)

Nawet w czasie wojny, gdy Siostry były zmuszone do przebrania się w strój świecki, wyglądały – w opinii świeckich nauczycielek –  skromnie aczkolwiek gustownie i elegancko.

Skip to content