Od początku dostrzeżono Jej wielkie umiejętności pedagogiczne. 

Już jako kandydatka przez trzy lata uczyła w polskiej szkole prowadzonej przez Zgromadzenie w Karwinie na Zaolziu, w klasie liczącej 114 uczennic.

Po rocznym nowicjacie w gronie 31 współnowicjuszek, dnia 27.09.1910, w kaplicy zakonnej pw. Matki Boskiej Bolesnej – Mater Dolorosa, na ręce Matki M. Michaeli Beck, składa pierwsze śluby zakonne.

Skip to content