Czwartek – 9 lipca 1942 

W tym dniu Gestapo trzykrotnie przeprowadziło w klasztorze rewizję i mimo, iż nie znaleziono niczego obciążającego, o godz, 18.00 siostry zostały aresztowane

Na początku lipca 1942 r. Siostra M. Antonina jako przełożona wspólnoty w Mikuliczynie (ok. 200 km na płd. od Lwowa) wyjechała do Lwowa, aby Przełożonej Prowincjalnej przedstawić trudną sytuację sióstr. Po kilku dniach wróciła bardzo zmęczona, ale radosna, ponieważ przywiozła w koszu trochę żywności; z której niestety siostry już jej nie mogły skorzystać… 

Pod eskortą policji zostały odprowadzone do gminnego więzienia. „W drodze nie wolno nam było rozmawiać. Gestapowcy grozili nam obozem koncentracyjnym”.