Ewangelia (Łk 3, 15-16.21-22)

Chrzest Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem».

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

Rozważanie

 

Tyś jest moim Synem umiłowanym… Tyś jest moją umiłowaną córką…

Nie ma nic ważniejszego niż miłość. Poczucie, że jest się kochanym nadaje sens każdemu działaniu i sprawia, że nawet w obliczu wielkich trudności nie tracimy nadziei. Skąd czerpać taką świadomość? Bóg jest naszym Ojcem! To na Chrzcie Świętym uroczyście powiedział do nas: TY jesteś moim ukochanym dzieckiem. 

 

Boże daj mi doświadczać każdego dnia że jestem Twoim umiłowanym dzieckiem.

 

s. M. Antonina

Katechetka, Opole

Skip to content