• Serce kształtuje się według tego, co kocha

  Serce kształtuje się według tego, co kocha

  Spośród wielu miłości, które dziś oferuje świat, w ciszy naszego serca usłyszałyśmy zaproszenie Boga, by swoje życie poświęcić Jego Miłości. Celem naszego życia jest trwanie w miłości i obecności Boga oraz czynienie wszystkiego, co tylko możliwe, by jak najwięcej osób poznało, pokochało i zjednoczyło się z Bogiem.
 • W jedności jest nasza siła

  W jedności jest nasza siła

  Życie we wspólnocie wiary jest jednocześnie darem i zadaniem. Dzielimy z innymi zarówno nasze dary i łaski jak i słabości, i przez to kim jesteśmy przyczyniamy się do całokształtu życia wspólnoty.
 • Oddajemy się całkowicie i niepodzielnym sercem Bogu i naszemu powołaniu

  Oddajemy się całkowicie i niepodzielnym sercem Bogu i naszemu powołaniu

  Ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował, odpowiadamy Mu naszą miłością i dobrowolnie wybieramy drogę wskazaną nam przez Chrystusa. Przez naszą profesję zakonną ślubujemy żyć w konsekrowanej czystości, ewangelicznym ubóstwie i apostolskim posłuszeństwie we wspólnocie zakonnej.
 • Nie ma nic szlachetniejszego niż ratowanie dusz dla nieba

  Nie ma nic szlachetniejszego niż ratowanie dusz dla nieba

  Na wezwanie Boga, rozpoznawane w naszych czasach odpowiadamy w duchu błogosławionej Matki Teresy. Pracujemy w szkolnictwie lub w innych dziedzinach, w których nasza służba wychowawcza jest szczególnie potrzebna.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Kim była?

NIEWIASTA NIEWZRUSZONEJ WIARY I GORĄCEJ MODLITWY 

Matka Teresa bardzo kochała modlitwę. Jej życie było nią wypełnione. Nierzadko trwała całe noce na poufnej rozmowie z Bogiem. Do Niego się uciekała we wszystkich troskach i potrzebach, z Nim omawiała wszystkie przedsięwzięcia, we wzruszający sposób dziękowała Mu za osiągnięcia i porażki. Na modlitwie otrzymywała konieczne światło i potrzebne siły do realizowania dzieła powierzonego Jej przez Boga. Dzięki niewzruszonej wierze i gorącej modlitwie potrafiła pokonać wszelkie trudności związane z założeniem i rozwojem Zgromadzenia. Wśród zabiegania związanego z prowadzeniem Zgromadzenia nie zapominała nigdy o trwaniu u stóp Jezusa. Tam oddychała życiem miłości i czerpała dla siebie siły i moc do pracy. Góry trudności piętrzyły się przed nią, lecz równocześnie z trudnościami wzrastała jej odwaga i ufność, że Bóg nie odmówi jej swojej pomocnej dłoni. Matka Teresa nie lękała się trudności, bowiem wiedziała, że Dzieło Boże dokonuje się wśród cierpień i smutków. Z wewnętrznym przekonaniem pocieszała współsiostry:

Gdzie niemożliwa jest ludzka pomoc, tam zawsze Boska jest możliwa. 


ROZPALONA PRAGNIENIEM SZERZENIA CHWAŁY BOŻEJ ZABIEGAJĄCA O JEDNOŚĆ 

Matka Teresa gorąco pragnęła jedności wszystkich w Bogu i między sobą. Tam, gdzie chodziło o chwałę Bożą i zbawienie dusz, żadna ofiara i trud nie były dla niej za wielkie. Wierzyła, że zjednoczonymi siłami siostry będą mogły więcej zdziałać i dlatego wzywała: Bądźcie zawsze jednego serca i jednej myśli Była przekonana, że wtedy, kiedy siostry będą szukać jedynie chwały Bożej, Bóg będzie błogosławił trudom i działalności sióstr.


PRZEWODNICZKA NAPEŁNIONA ENTUZJAZMEM BOŻYM,
ŚWIADOMA, ŻE PRZEWODZIĆ, TO SŁUŻYĆ

Matka Teresa stała się wszystkim dla wszystkich. Była przełożoną i mistrzynią nowicjatu, wychowywała kandydatki i uczennice; jednocześnie będąc nauczycielką w szkole. Gdy z czasem siostry dojrzewały do podejmowania odpowiedzialnych zadań, zajęła się zakładaniem nowych domów i troską o utrzymanie ducha zakonnego w całym Zgromadzeniu. Matka Teresa miała moc w działaniu i talent organizacyjny. Jej naturalne dary uszlachetniało i uduchowiało święte życie i codzienna modlitwa. Siostry chętnie poddawały się kierownictwu swojej Przełożonej, gdyż wiedziały, że ona niczego nie nakazuje, czego sama wpierw nie wypraktykowała, i że wszystkie jej zarządzenia były dyktowane troską o rozwój dzieła Bożego i o dobro powierzonych jej dusz. Jednak najwięcej serc zyskiwała Matka Teresa swoją niezawodną miłością i dobrocią. Kierowana nią, trwała wiele nocy na modlitwie za swoje siostry. Miłość przynaglała Ją, by spędzać niezliczone godziny przy biurku lub na uciążliwych podróżach wizytacyjnych, aby swoje siostry prowadzić, pocieszać i zachęcać. Zapalanie, strzeżenie i podsycanie żaru Boskiej miłości w sercach sióstr uważała za swoje najważniejsze i najpiękniejsze zadanie.

Święty stan zakonny, do którego nas Pan Bóg w swoim miłosierdziu powołał bez naszej zasługi, zobowiązuje nas wszystkie bez wyjątku, abyśmy gorliwie dążyły do doskonałości. Niech Bóg będzie naszym celem i końcem we wszystkich sprawach, naszym najwyższym dobrem, w którym odnajdujemy wszystko, co nas czyni zadowolonymi i szczęśliwymi.


ODDANA PRZEZ WYCHOWANIE SŁUŻBIE CZŁOWIEKOWI

Matka Teresa w swym działaniu miała jeden cel: wychować swoje uczennice na dzielne matki, które umiałyby zarządzać domem, poważnie traktować swe obowiązki i pielęgnować w rodzinie ducha chrześcijańskich wartości. W jej przekonaniu była to jedyna droga do uzdrowienia i przemiany społeczeństwa. Tajemnicą jej powodzenia była promienna siła oddziaływania jej życia. Była mistrzynią w sztuce wychowywania, zakonnicą całkowicie w duchu Kościoła, ukształtowaną według ideału ewangelicznej doskonałości. Założone przez nią Zgromadzenie miało prowadzić do Chrystusa młodzież, przede wszystkim żeńską.

Celem naszego Zgromadzenia, zamierzeniem Boga, który po to wezwał nas do życia jest, abyśmy mogły być duchowymi matkami dla kochanych dzieci i w nich odnajdywać naszego Zbawiciela. Jeżeli z naszych szkół i pensjonatów wyjdzie wiele dobrych, skromnych, pobożnych i pilnych dziewcząt, które potem założą rodziny, przyczynimy się do tego, że Bóg będzie bardziej uwielbiony i miłowany.


ZASŁUCHANA W PRAGNIENIA BOGA WOBEC ŚWIATA
ODPOWIADAJĄCA NA NAGLĄCE POTRZEBY CZASU

Matka Teresa była wrażliwa na Boże wezwanie, by poświęcić się pracy nauczycielskiej, a przez to pomóc w szerzeniu wartości chrześcijańskich i przemianie społeczeństwa. Gotowa była dla tego celu zrezygnować z własnych planów na życie. Tego pierwszego TAK wypowiedzianego Bogu nie cofnęła już nigdy w swym życiu. Na każde rozpoznane Boże wezwanie odpowiadała:

Co Bóg chce, jak Bóg chce, ponieważ Bóg chce,
gdzie Bóg chce, kiedy Bóg chce.

Audycja nagrana w opolskim TEATRZE LALKI I AKTORA 
 Wykonanie: Agnieszka Zyskowska- Biskup i Andrzej Mikosza

Pobierz Nazwa Graj Rozmiar Czas
download 1. Kim byla

0.7 MB 0:47 min
download 2. Niewiasta wiary i modlitwy

1.6 MB 1:43 min
download 3. Zabiegajaca o jednosc

0.7 MB 0:46 min
download 4. Entuzjastyczna przewodniczka

1.3 MB 1:23 min
download 5. Przynaglana miloscia

0.8 MB 0:51 min
download 6. Charyzmatyczna wychowawczyni

1.2 MB 1:16 min
download 7. Wrazliwa na Boze wezwanie

0.7 MB 0:46 min