Kolędnicy misyjni 2019

Już  dwudziesty siódmy raz wolontariusze Jezusa wyruszyli na ulice miast i wiosek w diecezji tarnowskiej. Poprzez śpiew kolęd i inscenizację bożonarodzeniową Kolędnicy Misyjni przypomnieli, że Chrystus narodził się dla wszystkich – również dla tych, którzy Go nie znają lub znają tylko powierzchownie. Tegoroczne hasło wyrażone w języku  kazachskim: „YZGY HABAR! KEL BALALAR!” /co w języku polskim w wolnym tłumaczeniu oznacza: "DOBRA NOWINA! PRZYJDŹCIE DZIECI!" /ukierunkowało miejsce wsparcia finansowego – Kolędowanie dla Kazachstanu. Dnia 26 grudnia w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, w którym wspominaliśmy pierwszego męczennika – świętego Szczepana - w parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu osiem Grup misyjnych pod przewodnictwem S. Hiacynty przygotowało oprawę liturgiczną, a później wyruszyli z przesłaniem misyjnym.

Opracowała s. Hiacynta –Nowy Sącz